top of page
chapotier.jpg

Vinarija M. Chapoutier, Francuska

Historija porodice Chapoutier iz regiona Rone datira još davne 1808.godine ali prve vinograde kupuju i počinju da prave vina 1879.godine. Danas prave vina sa raznih apelacija sjeverne i južne Rone, kao i iz apelacije Roussillion, uključujući i projekte Portugalije i Australije. U proteklih 200 godina prave vina koja privlače dosta pažnje kao i zvaničnih nagrada. Svi njihovi vinogradi, kao i one koje zakupljuju, su obrađivani ili organski ili biodinamički izražavajući na taj način najveće poštovanje prema podneblju. Ovo je prva vinarija koja je svoje etikete radila i na Brajevoj azbuci.

bottom of page