finavina.ba

Shop

FINA MAPA

Mapa ugostiteljskih objekata sa finim vinima

Klikom na strelicu u lijevom uglu, abecednim redom pronalaze se informacije u kojim ugostiteljskim objektima se mogu pronaći fina vina. Obilježje svakog objekta sadrži puni naziv, adresu i broj telefona, te upute kako doći na odredište.

Img Title
Languages